Chính sách bảo mật

Trang web aw8casino.top (được gọi sau đây là 'chúng tôi', 'của chúng tôi' hoặc 'trang web') cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng trang web chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong chính sách này.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Trang web chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các biểu mẫu đăng ký và các tương tác khác trên trang web. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi hàng và số điện thoại.

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ gửi hàng
  • Số điện thoại

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm đến bạn. Bạn có quyền từ chối nhận thông báo từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.

  • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
  • Chúng tôi không chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ theo các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và chúng tôi hoàn toàn ý thức về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của bạn.