Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin từ cookie trên trang web aw8casino.top. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Định nghĩa cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng giúp chúng tôi nhận dạng bạn và lưu trữ thông tin về hoạt động của bạn trên trang web.

Một số loại cookie thông thường bao gồm:

  • Cookie bắt buộc: Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt.
  • Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Cookie quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp với bạn dựa trên sở thích và lượt truy cập của bạn.

2. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie cho phép chúng tôi nhớ thông tin về bạn và cài đặt cá nhân hóa để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm lượt truy cập, thời gian ở lại, trang đã xem, và thông tin khác liên quan đến hoạt động của bạn trên trang web.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chọn từ chối hoặc chấp nhận cookie trên trình duyệt của mình. Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie hoặc xóa cookie đã được lưu trữ.

Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, có thể có những chức năng của trang web không hoạt động đúng và sẽ giới hạn trải nghiệm của bạn trên trang web.